Postopek izdelave

Brunarica se montira na pripravljeno betonsko ploščo ali leseno podkonstrukcijo.

Bruna se hitro zložijo v obodne in predelne stene. Sledi montaža stropnikov, ki povežejo stene, obenem pa so nosilci za strop, oziroma pod v mansardi.

Temu sledi postavitev ostrešja.